Våra skorstensskydd
& skorstenshuvar

Nederbörd som snö och regn kan på sikt få ödesdigra konsekvenser för din skorsten. Vatten tränger in i själva murstocken, och när temperaturen sjunker leder detta ofta till att skorstenen fryser sönder. Man säger att den frostspränger. Ett enkelt sätt att hindra detta är att montera ett skorstensskydd (även kallat skorstenshuv) som skyddar mot all nederbörd.

Beställ ditt skorstenskydd här! Från endast 2490 kr inkl. frakt

Se vår annons på blocket

Skorstensskydd

Skyddar mot fukt och nederbörd

Nederbörd som snö och regn kan på sikt få ödesdigra konsekvenser för din skorsten. Vatten tränger in i själva murstocken, och när temperaturen sjunder leder detta ofta till att skorstenen fryser sönder. Man säger att den frostspränger. Ett enkelt sätt att hindra detta är att montera ett skorstensskydd som skyddar mot all nederbörd.

Du slipper mögelsvamp i kanalerna

Fukt i din skorsten gör även att mögelsvamp förr eller senare kan utvecklas. Denna typ av mögel medför en obehaglig lukt, som vid omvänt drag, kan komma att sprida sig i husets innemiljö. Möglet kan också, om skorstenen är i sämre skick, sprida sig ut genom spickor och vidare in i kringliggande byggnadsmaterial.

Fågelskydd om du vill slippa fågelbo

Ett fågelbo i skorstenen kan ställa till med stora bekymmer för en husägare. Framförallt kajor och råkor bygger ofta sina reden i skorstenar. De släpper ner mängder med pinnar i pipan och efter ett par år har det bildats en rejäl propp i kanalen.
Ett hus som stått oeldat i många år kan ha en fullständigt igentäppt skorsten. Risken för detta motverkas enkelt genom att välja fågelskydd som tillval till ditt skorstensskydd.

Monterade skorstensskydd

Hör av dig!

Hör av dig till oss för mer info om hur du kan skydda din skorsten med plåt eller andra metoder

Kontakta oss
')